Up

www.piz-max.pl opracował tę politykę prywatności, aby zademonstrować nasze zaangażowanie w ochronę prywatności użytkowników naszej strony internetowej.
Przeczytaj poniższe informacje, aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności oraz o tym, jak traktujemy dane osobowe zebrane od naszych gości i użytkowników.

Zgodność z GDPR

Ochrona danych ma ogromne znaczenie dla zespołu www.piz-max.pl.

Przetwarzanie danych osobowych, w tym nazwiska, adresu, adresu e-mail i / lub numeru telefonu, zawsze będzie zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR) i zgodnie z innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych obowiązującymi w www.piz-max.pl.

Wdrożyliśmy wszystkie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić pełną ochronę danych osobowych naszych gości w całej witrynie.

Ponieważ internetowe transmisje danych mogą mieć luki w zabezpieczeniach, absolutna ochrona nie jest gwarantowana. Dlatego każdy podmiot danych może przesłać nam dane osobowe za pomocą wszystkich dostępnych środków, np. przez e-mail lub telefon.

Kontrolerem do celów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR) jest:
JETIMPEX, INC.
915 SE 2 Sąd,
Fort Lauderdale,
FL 33301
Stany Zjednoczone
TAX ID: 42-1774657

Co obejmuje niniejsza polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności obejmuje traktowanie przez www.piz-max.pl danych osobowych zebranych przez www.piz-max.pl za pośrednictwem strony internetowej należącej do www.piz-max.pl.

Niniejsza polityka prywatności nie ma zastosowania do praktyk firm, których www.piz-max.pl nie jest właścicielem ani nie kontroluje, ani do osób, których www.piz-max.pl nie zatrudnia ani nie zarządza, w tym do osób trzecich dostarczających treści związanych umową i stronami internetowymi stron trzecich do którego linku do strony www.piz-max.pl.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

Możesz odwiedzić stronę internetową www.piz-max.pl bez ujawniania jakichkolwiek danych osobowych. Jednakże www.piz-max.pl potrzebuje pewnych danych osobowych, jeśli chcesz kupić nasze produkty, otrzymywać biuletyn www.piz-max.pl lub korzystać z niektórych usług www.piz-max.pl.

Tam, gdzie jest to wymagane, informacje te mogą zawierać Twoje osobiste dane kontaktowe i / lub informacje kontaktowe firmy. www.piz-max.pl wykorzysta te informacje, aby odpowiedzieć na Twoje pytania, dostarczyć żądane produkty i usługi, założyć konto użytkownika i skontaktować się z Tobą w sprawie nowych produktów i usług.

Uzyskując dostęp do usług www.piz-max.pl i dobrowolnie udostępniając nam wymagane dane osobowe, wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji nieosobowych

www.piz-max.pl automatycznie odbiera i rejestruje informacje nieosobowe w naszych dziennikach serwera z przeglądarki, w tym adres IP, informacje o plikach cookie i żądaną stronę. www.piz-max.pl może wykorzystywać te informacje do dostosowywania wyświetlanych reklam i treści oraz do spełniania żądań dotyczących określonych produktów i usług. Jednak www.piz-max.pl nie łączy tych danych nieosobowych z żadnymi danymi osobowymi zebranymi od Ciebie.

www.piz-max.pl umożliwia również firmom zewnętrznym, które prezentują reklamy na niektórych naszych stronach, ustawianie i dostęp do plików cookie na komputerze. Ponownie te pliki cookie nie są połączone z żadnymi danymi osobowymi. Korzystanie z plików cookie stron trzecich podlega ich własnym zasadom prywatności, a www.piz-max.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie wykorzystanie.

Udostępnianie i ujawnianie informacji

www.piz-max.pl może ujawnić Twoje dane osobowe stronom trzecim, które pracują w imieniu www.piz-max.pl w celu dostarczenia produktów i usług żądanych przez Ciebie. Będziemy udostępniać dane osobowe w tych celach wyłącznie osobom trzecim, których polityka prywatności jest zgodna z naszą lub która zgadza się przestrzegać naszych zasad dotyczących danych osobowych.

www.piz-max.pl może w inny sposób ujawnić Twoje dane osobowe, gdy:

Mamy wyraźną zgodę na udostępnienie informacji w określonym celu;
Musimy odpowiedzieć na wezwania, nakazy sądowe lub inny proces prawny;
Musimy chronić bezpieczeństwo osobiste użytkowników naszych stron internetowych lub bronić praw lub własności www.piz-max.pl;
Stwierdzamy, że Twoje działania na naszych stronach internetowych naruszają Warunki korzystania z www.piz-max.pl lub jakiekolwiek nasze wytyczne dotyczące użytkowania określonych produktów lub usług.
Zgoda

Jeśli nie wyrażasz zgody na gromadzenie, wykorzystywanie lub ujawnianie danych osobowych określonych w niniejszej polityce, nie podawaj żadnych danych osobowych www.piz-max.pl. Jeśli podałeś dane osobowe www.piz-max.pl i nie wyrażasz już zgody na ich wykorzystanie lub ujawnienie w sposób opisany w niniejszym dokumencie, powiadom www.piz-max.pl pod adresem [email protected]

Bezpieczeństwo

Niestety, transmisja danych przez Internet nie może być uważana za w 100% bezpieczną. Jednak Twoje informacje www.piz-max.pl są chronione dla twojej prywatności i bezpieczeństwa. W niektórych obszarach naszych stron internetowych, określonych w witrynie, www.piz-max.pl wykorzystuje standardowe szyfrowanie SSL w celu ochrony transmisji danych